موتور و گیربکس بونفیلیولی Bonfoglioli

  • گروه مهندسی فردا در زمینه تأمین انواع موتور و گیربکس بونفیلیولی Bonfiglioli ایتالیا در مدلهای زیر آماده همکاری میباشد. C …       Helical Gear motor F …       Shaft mounted gear motor HDP …   Parallel shaft gearbox S …       Single reduction helical gear motor TA …     Shaft mounted reducer A …       Helical bevel gear motor HDO…   Bevel […]

    موتور و گیربکس بونفیلیولی Bonfiglioli

    گروه مهندسی فردا در زمینه تأمین انواع موتور و گیربکس بونفیلیولی Bonfiglioli ایتالیا در مدلهای زیر آماده همکاری میباشد. C …       Helical Gear motor F …       Shaft mounted gear motor HDP …   Parallel shaft gearbox S …       Single reduction helical gear motor TA …     Shaft mounted reducer A …       Helical bevel gear motor HDO…   Bevel […]

    ادامه ...