موتور و گیربکس فلندر Flender

  • گروه مهندسی فردا در زمینه تأمین انواع موتور گیربکس های فلندر Flender آلمان در مدلهای زیر آماده همکاری میباشد. Worm gear units CUW …       with Output shaft on side A, B or both side COW…       with Output shaft on side A, B or both sides CFW…         with flange on side A or B CDA…         with […]

    موتور و گیربکس فلندر Flender

    گروه مهندسی فردا در زمینه تأمین انواع موتور گیربکس های فلندر Flender آلمان در مدلهای زیر آماده همکاری میباشد. Worm gear units CUW …       with Output shaft on side A, B or both side COW…       with Output shaft on side A, B or both sides CFW…         with flange on side A or B CDA…         with […]

    ادامه ...