پروژه های انجام شده

  • –         طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون درب اصلی کارخانه میهن ( تابستان 87 اسلامشهر ، زمستان 88 اسلامشهر ، تابستان 92 دزفول ) –         طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون دستگاه لیبل زن بطری O.P.P شرکت ماشین سازی کافل ( بیش از 20 دستگاه – تابستان 87 تا زمستان 88 – شهر قدس ) –         طراحی […]

    پروژه های انجام شده

    –         طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون درب اصلی کارخانه میهن ( تابستان 87 اسلامشهر ، زمستان 88 اسلامشهر ، تابستان 92 دزفول ) –         طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون دستگاه لیبل زن بطری O.P.P شرکت ماشین سازی کافل ( بیش از 20 دستگاه – تابستان 87 تا زمستان 88 – شهر قدس ) –         طراحی […]

    ادامه ...