الکتروموتور ضد انفجار وگ WEG

  • گروه مهندسی فردا نماینده فروش انواع الکتروموتور ضد انفجار وگ برزیل WEG میباشد. این الکتروموتورها تماماً EX-T4 هستند و در توانها و دورهای مختلف قابل ارائه میباشند. تاریخچه شرکت WEG : شرکت WEG  فعالیت خود را با گروه مدیریت 3 نفره از 16 سپتامبر 1961 شروع کرده است . نام این گروه نیز مخففی از […]

    الکتروموتور ضد انفجار وگ برزیل WEG

    گروه مهندسی فردا نماینده فروش انواع الکتروموتور ضد انفجار وگ برزیل WEG میباشد. این الکتروموتورها تماماً EX-T4 هستند و در توانها و دورهای مختلف قابل ارائه میباشند. تاریخچه شرکت WEG : شرکت WEG  فعالیت خود را با گروه مدیریت 3 نفره از 16 سپتامبر 1961 شروع کرده است . نام این گروه نیز مخففی از […]

    ادامه ...