موتور و گیربکس اس ای دبلیو SEW

  • گروه مهندسی فردا در زمینه تأمین انواع موتورگیربکس های SEW آلمان در مدلهای زیر آماده همکاری میباشد. Helical gear units RX…           Single-stage foot-mounted RXF…         Single-stage flange-mounted R…             Foot-mounted version R…F           Foot and flange-mounted RF…           Flange-mounted design RM…         Flange-mounted with extended bearing hub Parallel shaft helical gear units F…             Foot-mounted version FA…B       Foot-mounted and hollow shaft […]

    موتور و گیربکس اس ای دبلیو SEW

    گروه مهندسی فردا در زمینه تأمین انواع موتورگیربکس های SEW آلمان در مدلهای زیر آماده همکاری میباشد. Helical gear units RX…           Single-stage foot-mounted RXF…         Single-stage flange-mounted R…             Foot-mounted version R…F           Foot and flange-mounted RF…           Flange-mounted design RM…         Flange-mounted with extended bearing hub Parallel shaft helical gear units F…             Foot-mounted version FA…B       Foot-mounted and hollow shaft […]

    ادامه ...