موتور و گیربکس روسی Rossi

  • گروه مهندسی فردا در زمینه تأمین انواع موتور وگیربکس های روسی Rossi ایتالیا در مدلهای زیر آماده همکاری میباشد. V / IV / RV / RIV …   Worm gear reducers MRV / MR V / MR2IV …   Worm gearmotors 2I / 3I …   Coaxial gear reducers and gearmotors 2E / 3E / 4E / CE […]

    موتور و گیربکس های روسی Rossi

    گروه مهندسی فردا در زمینه تأمین انواع موتور وگیربکس های روسی Rossi ایتالیا در مدلهای زیر آماده همکاری میباشد. V / IV / RV / RIV …   Worm gear reducers MRV / MR V / MR2IV …   Worm gearmotors 2I / 3I …   Coaxial gear reducers and gearmotors 2E / 3E / 4E / CE […]

    ادامه ...