موتور و گیربکس ایلماز Yilmaz

  • گروه مهندسی فردا در زمینه تأمین انواع موتور و گیربکس ایلماز Yilmaz ترکیه در مدلهای زیر آماده همکاری میباشد. M series …   Helical Gearboxes, Foot Mounted N series …   Helical Gearboxes, Flange Mounted E series …   Worm Gearboxes K series …   Bevel-Helical Type Gearboxes D series …   Hollow Shaft Helical Gearboxes Y series …   Horizontal […]

    موتور و گیربکس ایلماز Yilmaz

    گروه مهندسی فردا در زمینه تأمین انواع موتور و گیربکس ایلماز Yilmaz ترکیه در مدلهای زیر آماده همکاری میباشد. M series …   Helical Gearboxes, Foot Mounted N series …   Helical Gearboxes, Flange Mounted E series …   Worm Gearboxes K series …   Bevel-Helical Type Gearboxes D series …   Hollow Shaft Helical Gearboxes Y series …   Horizontal […]

    ادامه ...