موتور و گیربکس ایلماز Yilmaz

گروه مهندسی فردا در زمینه تأمین انواع موتور و گیربکس ایلماز Yilmaz ترکیه در مدلهای زیر آماده همکاری میباشد.

M series …   Helical Gearboxes, Foot Mounted

N series …   Helical Gearboxes, Flange Mounted

E series …   Worm Gearboxes

K series …   Bevel-Helical Type Gearboxes

D series …   Hollow Shaft Helical Gearboxes

Y series …   Horizontal Type Gearboxe

H series …   Industrial Type Gearboxes

B series …   Industrial Type Gearboxes with Bevel

P series …   Planetary Gearboxes, Flange Mounted

R series …   Planetary Gearboxes, Foot Mounted

T series …   Hollow Shaft Helical Gear Units

V series …   Hoist Drum Drive Units