محصولات

 • گروه مهندسی فردا در زمینه تأمین انواع موتور گیربکس های فلندر Flender آلمان در مدلهای زیر آماده همکاری میباشد. Worm gear units CUW …       with Output shaft on side A, B or both side COW…       with Output shaft on side A, B or both sides CFW…         with flange on side A or B CDA…         with […]

  موتور و گیربکس فلندر Flender

  گروه مهندسی فردا در زمینه تأمین انواع موتور گیربکس های فلندر Flender آلمان در مدلهای زیر آماده همکاری میباشد. Worm gear units CUW …       with Output shaft on side A, B or both side COW…       with Output shaft on side A, B or both sides CFW…         with flange on side A or B CDA…         with […]

  ادامه ...

 • گروه مهندسی فردا در زمینه تأمین انواع موتورگیربکس های SEW آلمان در مدلهای زیر آماده همکاری میباشد. Helical gear units RX…           Single-stage foot-mounted RXF…         Single-stage flange-mounted R…             Foot-mounted version R…F           Foot and flange-mounted RF…           Flange-mounted design RM…         Flange-mounted with extended bearing hub Parallel shaft helical gear units F…             Foot-mounted version FA…B       Foot-mounted and hollow shaft […]

  موتور و گیربکس اس ای دبلیو SEW

  گروه مهندسی فردا در زمینه تأمین انواع موتورگیربکس های SEW آلمان در مدلهای زیر آماده همکاری میباشد. Helical gear units RX…           Single-stage foot-mounted RXF…         Single-stage flange-mounted R…             Foot-mounted version R…F           Foot and flange-mounted RF…           Flange-mounted design RM…         Flange-mounted with extended bearing hub Parallel shaft helical gear units F…             Foot-mounted version FA…B       Foot-mounted and hollow shaft […]

  ادامه ...

 • گروه مهندسی فردا در زمینه تأمین انواع PLC و HMI از مارکهای مختلف آماده ارائه خدمات میباشد. انواع PLC و HMI  ساخت دلتا Delta ( پی ال سی در مدلهای DVP14SS211R , DVP16SP11R , DVPPS01 , DVPPS02 , DVP08SN11R , DVP28SV11R2 , DVP28SV11T , DVPPS05 و مدلهای متنوع دیگر و مانیتور در مدلهای DOPB03S211 , […]

  PLC – HMI

  گروه مهندسی فردا در زمینه تأمین انواع PLC و HMI از مارکهای مختلف آماده ارائه خدمات میباشد. انواع PLC و HMI  ساخت دلتا Delta ( پی ال سی در مدلهای DVP14SS211R , DVP16SP11R , DVPPS01 , DVPPS02 , DVP08SN11R , DVP28SV11R2 , DVP28SV11T , DVPPS05 و مدلهای متنوع دیگر و مانیتور در مدلهای DOPB03S211 , […]

  ادامه ...

 • گروه مهندسی فردا نماینده رسمی فروش انواع اینورترهای ریچ Rich میباشد که در مدلها و توانهای مختلف برای کاربردهای مختلف موجود است.  

  اینورتر ریچ Rich

  گروه مهندسی فردا نماینده رسمی فروش انواع اینورترهای ریچ Rich میباشد که در مدلها و توانهای مختلف برای کاربردهای مختلف موجود است.  

  ادامه ...

 • گروه مهندسی فردا نماینده رسمی فروش انواع اینورترهای KEB آلمان میباشد که شامل مدلهای F4 ، F5 ، G6 ، B6 ، F6 است. اینورتر کب KEB  مدل F4 شامل مدلهای : KEB 07.F4 – KEB 09.F4 – KEB 10.F4 – KEB 12.F4 – KEB 13.F4 – KEB 14.F4 – KEB 15.F4 – KEB 16.F4 […]

  اینورتر کب KEB

  گروه مهندسی فردا نماینده رسمی فروش انواع اینورترهای KEB آلمان میباشد که شامل مدلهای F4 ، F5 ، G6 ، B6 ، F6 است. اینورتر کب KEB  مدل F4 شامل مدلهای : KEB 07.F4 – KEB 09.F4 – KEB 10.F4 – KEB 12.F4 – KEB 13.F4 – KEB 14.F4 – KEB 15.F4 – KEB 16.F4 […]

  ادامه ...

 • گروه مهندسی فردا نماینده رسمی فروش انواع اینورتر Inovance که شامل مدلهای MD210 ، MD280 ، MD310 ، MD380 ، ME320L ، IS300 ، IS620 ، IS560 ، NICE900 ، NICE1000 ،  NICE2000  ، NICE3000 ، CAN600 ، H0U ، H1U ، H2U است. اینورتر اینونس Inovance مدل MD280 اینورتر اینونس Inovance مدل MD210 اینورتر […]

  اینورتر اینوونس Inovance

  گروه مهندسی فردا نماینده رسمی فروش انواع اینورتر Inovance که شامل مدلهای MD210 ، MD280 ، MD310 ، MD380 ، ME320L ، IS300 ، IS620 ، IS560 ، NICE900 ، NICE1000 ،  NICE2000  ، NICE3000 ، CAN600 ، H0U ، H1U ، H2U است. اینورتر اینونس Inovance مدل MD280 اینورتر اینونس Inovance مدل MD210 اینورتر […]

  ادامه ...

 • گروه مهندسی فردا نماینده رسمی فروش انواع اینورتر هیوندایی Hyundi میباشد که شامل مدلهای N700E ، N700 ، N1000 موجود میباشد. اینورتر هیوندایی Hyundai مدل N700 اینورتر هیوندایی Hyundai مدل N700E اینورتر هیوندایی Hyundai مدل N1000

  اینورتر هیوندایی Hyundai

  گروه مهندسی فردا نماینده رسمی فروش انواع اینورتر هیوندایی Hyundi میباشد که شامل مدلهای N700E ، N700 ، N1000 موجود میباشد. اینورتر هیوندایی Hyundai مدل N700 اینورتر هیوندایی Hyundai مدل N700E اینورتر هیوندایی Hyundai مدل N1000

  ادامه ...

 • گروه مهندسی فردا نماینده رسمی فروش انواع اینورتر ساینی Sinee میباشد که شامل مدلهای EM100 ، EM303A است. اینورتر ساینی Sinee مدل EM100 اینورتر ساینی Sinee مدل EM303A

  اینورتر ساینی Sinee

  گروه مهندسی فردا نماینده رسمی فروش انواع اینورتر ساینی Sinee میباشد که شامل مدلهای EM100 ، EM303A است. اینورتر ساینی Sinee مدل EM100 اینورتر ساینی Sinee مدل EM303A

  ادامه ...

 • گروه مهندسی فردا نماینده رسمی فروش انواع اینورتر وکن Vacon میباشد که شامل مدلهای NXL ، NXS ، NXP است. اینورتر وکن مدل  NXP اینورتر وکن مدل NXS اینورتر وکن مدل NXL اینورترهای وکن مخصوص آسانسور

  اینورتر وکن Vacon

  گروه مهندسی فردا نماینده رسمی فروش انواع اینورتر وکن Vacon میباشد که شامل مدلهای NXL ، NXS ، NXP است. اینورتر وکن مدل  NXP اینورتر وکن مدل NXS اینورتر وکن مدل NXL اینورترهای وکن مخصوص آسانسور

  ادامه ...

 • گروه مهندسی فردا نماینده رسمی فروش انواع اینورتر انکام Encom میباشد که شامل مدلهای EDS800 و EDS1000 و  …. است. اینورتر انکام مدل EDS800 اینورتر انکام مدل EDS1000

  اینورتر انکام Encom

  گروه مهندسی فردا نماینده رسمی فروش انواع اینورتر انکام Encom میباشد که شامل مدلهای EDS800 و EDS1000 و  …. است. اینورتر انکام مدل EDS800 اینورتر انکام مدل EDS1000

  ادامه ...