موتورگیربکس موتوواریو Motovario

گروه مهندسی فردا در زمینه تأمین انواع موتورگیربکس موتوواریو Motovario ایتالیا در مدلهای زیر آماده همکاری میباشد.

NMRX – SWX – SWFX – NMRV – NMRV – NRV – NRV – HW/NMRV – SW – ISW …   Worm Gear Reducers

H – IH – PH – CH – HA – IHA – CHA – RT – RM – RF   …   HELICAL GEAR REDUCERS

B – IB – PB – CB – BA – IBA – CBA   …   HELICAL BEVEL GEAR REDUCERS

S – IS – PS – CS   …   SHAFT MOUNTED GEAR REDUCERS

TXF – S – VH – VHA   …   MOTOVARIATORS – VAR Series